جانسون: پارلمان هم نمی‌تواند مانع خروج از اتحادیه اروپا شود


روزنامه ساندی تلگراف گزارش داد این هفته بوریس جانسون به آلمان و فرانسه می‌رود تا به مکرون و مرکل تاکید کند که پارلمان این کشور نمی‌تواند مانع مانع خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا شود.

تنها ۱۰ درصد از مواد اولیه صنعت نساجی وارداتی است / بوروکراسی اداری، مانعی پُررنگ برای رونق تولید


رنج دوست گفت: فقط ۱۰ درصد از مواد اولیه مورد استفاده در صنعت نساجی از جمله مواد رنگ، نساجی، بعضی از قطعات دستگاه‌ها و نخ وارداتی هستند.