تمرین تروریسم در اشرف/ نگاهی به روزگار سیاه منافقین پس از شکست مرصاد


صرف‌نظر از همه واحد‌های شناخته شده و ناشناس حکومت دیکتاتوری صدام که در سرکوب مردم در صحنه حاضر بودند، ارتش «سازمان مجاهدین خلق» نیز فعالانه در قتل خلق ستمدیده و مظلوم عراق مشارکت مستقیم داشت.

استعداد‌های ایرانی در انتظار بارش یک ابر ناشناس


معلمان امروز آموزش‌وپرورش ایران به خوبی اهمیت استعدادیابی و توجه به توانایی دانش‌آموزان در حوزه‌هایی غیر از درس را می‌دانند، اما می‌گویند که شرایط کنونی آموزش‌وپرورش چنین امکانات و زمینه‌ای را ندارد.