ترزا نیکلسون

ترزا نیکلسون
جنسیت: زن
نژاد: سفید
تولد: 1/12/1959 (61 ساله)
خیابان: 4725 خیابان برادوی
سیتی ، ایالت ، پستی: چارلستون ، کارولینای جنوبی (SC) ، 29405
تلفن: 843-818-8824
موبایل: 843-270-2458